ขั้นตอนสั่งซื้อสินค้า

Tips : สำหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อหลายรายการ สามารถแคปภาพหน้าจอตระกร้าสินค้าจากเว็บไซต์ร้านค้าเกาหลีที่แสดงรายการสินค้าทั้งหมดมาได้เลยค่ะ

โปรดอ่านรายละเอียดก่อนทำการสั่งซื้อ

  • ทางเราเป็นเพียงคนกลางในการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าไม่มีส่วนรับผิดชอบความเสียหายต่างๆที่เกิดจากทางผู้ขายหรือร้านค้า (เช่น สินค้ามีตำหนิ หรือร้านส่งของมาผิดสี ผิดแบบ ไม่ครบจำนวน เป็นต้น)
  • ทางเราจะรับผิดชอบในกรณีที่เราเป็นผู้สั่งของผิดรายการเท่านั้น แต่ในกรณีอื่นๆที่สั่งของไปถูกต้องแต่ความผิดพลาดเกิดจากทางร้านค้าหรือผู้อื่น ทางเราไม่มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้ แต่ทางเรายินดีเป็นคนกลางติดต่อระหว่างลูกค้าและทางผู้ขายให้
  • ในกรณีสินค้าเป็นแบบ pre-order ทางร้านค้าอาจจัดส่งช้า รวมไปถึงการจัดส่งที่ล่าช้าเนื่องจากของหมดโดยที่ทางร้านค้าไม่ได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้า ขอให้ลูกค้ารอตามระยะเวลาที่ทางร้านค้ากำหนด ทางเราไม่สามารถควบคุมระยะเวลาหรือเร่งในส่วนนี้ได้ แต่ทางเรายินดีติดตามความคืบหน้าและอัพเดทให้ ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอด
  • เมื่อลูกค้าสั่งสินค้าและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางเราไม่รับยกเลิกทุกกรณี หากต้องการยกเลิกทางเราจะไม่มีการคืนเงินให้ เนื่องจากทางเราได้ทำการสั่งซื้อและชำระเงินทั้งหมดแก่ร้านค้าแล้ว จะคืนเงินให้ลูกค้ากรณีเดียวคือร้านค้ายกเลิกและคืนเงินเรามาเท่านั้น
  • หากเกิดความพลาดในการจัดส่งสินค้า สินค้าถูกตีกลับเนื่องจากการแจ้งรายละเอียดที่อยู่ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีผู้รับ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบออกค่าส่งในการส่งสินค้าอีกรอบเอง และหากเกิดการสูญหายของสินค้าในกรณีนี้ ทางเราจะไม่ขอรับผิดชอบ

เนื่องจากมีการชี้แจงไว้ชัดแจ้งตามรายละเอียดด้านบน ทางเราถือว่าคุณลูกค้ายอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขแล้วจึงได้ทำการสั่งซื้อ ทางเราจะไม่รับผิดชอบหากเกิดกรณีความเสียหาย การผิดพลาดที่ไม่ได้มาจากทางเราในทุกกรณี